Stiffener

Stiffener

سفت کننده یا Stiffener یک فیبر بدون مس از جنس FR-4 است که در مدارهای منعطف به کار می رود. یعنی طبق استاندارد IPC-2223 برای حفاظت مکانیکی از قطعات و مدار، شما باید در نقاطی که قطعه مونتاژ می شود از stiffener استفاده کنید. در غیر اینصورت، با انعطاف های مکرر، پدها آسیب دیده و قطعات کنده می شوند. در تصویر مربوطه، مدار بالایی stiffener دارد و مدار پایینی با وجود نقاط متعددی که بر روی آنها قطعه مونتاژ شده است، stiffener ندارد، طبق استاندارد، این کار اشتباه است و در صورت ضرورت، باید در مرحله ی استفاده از این مدار برای خمش ها، نهایت دقت را داشته باشید.

اشتراک گذاری:

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید